English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Франция :
Държава: Франция
Проект номер: 1204
Доброволецът ще помага на образователния екип на организация разположена в голям град (на 150км от Париж). Тя осигурява настаняване на млади хора, изправени пред икономически и социални затруднения. Организацията предлага също така различни услуги като компютърна зала, спортни дейности, излети, социална подкрепа и подкрепа за намиране на работа. Очаква се доброволецът да може да участва и да инициира дейности от своите интереси, за да повиши европейската информираност на младежите. Доброволецът ще участва в различни кръжоци (семинари за готвене, ремонт на велосипеди, работилница за сортиране на отпадъци, спорт...).Той/тя може също да предложи семинари,следвайки уменията и интересите на младежите, живеещи в организацията.
Държава: Франция
Проект номер: 5211
Свободни места: Запълнени !
Местоположение: южна Франция
Начало на проекта: 2020
Продължителност на проекта: Бъди зелен ! 10 месеца
Дейности по проекта: екологичен къмпинг, походи за туристите от април до октомври, екологични образователни дейности, органично земеделие, международни дейности за младежка мобилност като младежки обмени и Европейска доброволческа служба, работни лагери, екологично строителство, дейности за подпомагане за местната общност
Държава: Франция
Проект номер: 980
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: 2021
Продължителност на проекта: 12 месеца
Теми на проекта: обновяване на градина в посетителски център
Дейности:
- Renovation of the buildings
- Gardening
- Organization and participation in cultural events
- Organization and participation in workshops and meetings
За доброволеца:
MANUAL WORK,Wood work NATURE and COLLECTIVE LIFE
Държава: Франция
Проект номер: 1253
Доброволецът ще действа като посланик за колоезденето и ще образова деца, младежи и възрастни за опазването на околната среда и устойчивото развитие. Няма нужда да бъдете експерт ... просто пълни с мотивация по този въпрос и да сте готови да го споделите с местните жители. Целта ще бъде да насърчава екологично чисти пътувания чрез водене на различни семинари и акценти.
Доброволецът ще участва в повишаването на обществената осведоменост относно използването на Еко видове транспорт (педибус, велосипед или автобус, за да се ходи на училище ...) и на различните потребители на обществения път.
Начало на проекта: 04ти януари 2021; Продължителност: 12 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 5385
Организацията домакин подкрепя децата с увреждания и им помага да живеят по-добър живот всеки ден. Това е медицинска и образователна структура. Тези деца и младежи страдат от различни недъзи (интелектуални или физически увреждания, аутизъм ...). Те са на възраст между 6 и 20 години и им се предлага известна педагогическа и образователна подкрепа, за да подобрят ежедневието си и да изградят бъдещето си по-добре.
Начало на проекта: октомври 2020. СПЕШЕН ПРОЕКТ !
край на проекта: юни 2021
Държава: Франция
Проект номер: 5352
Свободни места: Запълнени !
Търсят се 6 доброволеца за западна Франция, които да помагат в 6 различни организации:
1. подкрепа в училище
2. подкрепа в организиране на културни събития за гражданите
3. артистични, културни и спортни дейности с деца
4. изкуства от дървени материали и такива природата за подкрепа на възрастните с социални трудности и младите хора
5. подкрепа на деца с различни увреждания
6. подпомагане на гражданите с дигитални и комуникационни технологии и стимулиране на развитие на културните различия и културните прояви на творческия дух, чрез работилници, кръжоци събития и проекти
Държава: Франция
Проект номер: 1120
Свободни места: Запълнени !
Дейностите, водени от доброволеца, ще бъдат на Европейска тематика. Например, неговите / нейните дейности могат да бъдат: - Актуализиране на социалните мрежи (Facebook / Twitter) и уебсайтове; - Помощ при писането на статии за Европа; - Реализиране на видеоклипове на различни европейски теми, които ще бъдат публикувани на уебсайта; - Подпомагане на организацията и участието в дейности / събития за европейската и международна мобилност (конференции, дебати, изложби, форуми)
Начало на проекта: септември 2020
Продължителност на проекта: 12 месеца в град Бордо
Държава: Франция
Проект номер: 916
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в младежки информационен център, както с ежедневните му дейности, така и с провеждане на местни младежки събития, подкрепа на младите хора в техните проекти, свързани с международната мобилност и др. концерти, форум за летни работни места, фестивали, конференции, работилници
Младежкият център работи с местната младеж и за да предложи няколко събития през цялата година: концерти, форум за летни работни места, фестивали, конференции, работни срещи
Начало на проекта: ноември 2020
Продължителност на проекта: 9 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 5151
Свободни места: Запълнени !
Посрещащата организация ще даде възможност на доброволеца да разбере ценностите на нов вид образование - чрез междукултурен подход, чрез различни видове дейности на доброволците: организиране на културни събития, анимация за деца и възрастни, насърчаване на доброволчеството чрез споделяне на преживяното от доброволеца, кулинарни работилници, цирково изкуство, музика, спорт, танци, фестивали, фотографски работилници, насърчаване на писането и четенето и други.
2-3 дена всяка седмица доброволеца ще има възможност да помага и в други организации - културни центрове, училища, център за след-училищни дейности за деца от 6 до 18 години, музикални училища, театър. Търсят се 4 доброволеца.
Начало на проекта: септември 2020 година.Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 5075
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в регионален младежки информационен център, в който младите хора могат да получат информация за своето обучение, места за настаняване, свободно време и др. Центърът развива и различни дейности за Европа и програми за мобилност като Eurodesk и информационен център Europe Direct. Доброволецът ще участва в различни видове информационни дейности: 1. Участва в провеждането на събития за Европа и европейското гражданство (в училища като европейски посланици 2. Подкрепа на младежи, желаещи да бъдат доброволци ; 3. Създаване на информационни документи (страници на уебсайтове, актуализиране на фейсбук, видео и др.) 4. Проекти с френски доброволци.
Начало на проекта: септември 2020. Продължителност на проекта: 12 месеца
  Страница: 2 от 6  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Curacao ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;