English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Франция
Проект номер: 5075
Доброволеца ще помага в регионален младежки информационен център, в който младите хора могат да получат информация за своето обучение, места за настаняване, свободно време и др. Центърът развива и различни дейности за Европа и програми за мобилност като Eurodesk и информационен център Europe Direct. Доброволецът ще участва в различни видове информационни дейности: 1. Участва в провеждането на събития за Европа и европейското гражданство (в училища като европейски посланици 2. Подкрепа на младежи, желаещи да бъдат доброволци ; 3. Създаване на информационни документи (страници на уебсайтове, актуализиране на фейсбук, видео и др.) 4. Проекти с френски доброволци.
Начало на проекта: септември 2020. Продължителност на проекта: 12 месеца

Добави нов коментар:
Вашето име: