English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Франция
Проект номер: 5352
Търсят се 6 доброволеца за западна Франция, които да помагат в 6 различни организации:
1. подкрепа в училище
2. подкрепа в организиране на културни събития за гражданите
3. артистични, културни и спортни дейности с деца
4. изкуства от дървени материали и такива природата за подкрепа на възрастните с социални трудности и младите хора
5. подкрепа на деца с различни увреждания
6. подпомагане на гражданите с дигитални и комуникационни технологии и стимулиране на развитие на културните различия и културните прояви на творческия дух, чрез работилници, кръжоци събития и проекти

Добави нов коментар:
Вашето име: