English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Италия :
Държава: Италия
Проект номер: 4926
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в проект за екологичния начин на живот
Държава: Италия
Проект номер: 4443
Доброволец за организация занимаваща се със социални услуги и първа помощ
свободни места: търси се един доброволец
Местоположение: в малко градче на 30 минути от Brescia
Продължителност на проекта: 9 месеца
Дати за добрволческа дейност: от 07.01.2012 до 06.10.2012
Срок за кандидатстване до 24-ти септември 2012
Държава: Италия
Проект номер: 4792
* Vacancy for Volunteer in Italy
* Location: cremona, Italy
* Deadline: 01/10/2012
* Start: 04/02/2013
* End: 04/11/2013
Свободни места: може би запълнени
Държава: Италия
Проект номер: 2459
Свободни места: Запълнени !
Anti-discrimination
Disability
За повече информация питайте на емайл !

Начало на проекта след 1-ви май 2012
Държава: Италия
Проект номер: 2482
Свободни места: Запълнени !
Starting date: 15/02/2012 (minimum 9 months, it is possible to stay longer)
Requirements: two clubby and outgoing boys, driving license appreciable. The volunteers will share a room and will live in the community in Milan with guys.
Държава: Италия
Проект номер: 144
Свободни места: Запълнени !
Дейности:
- Подкрепа на доброволческата дейност - промоционални кампании (производство и разпространение на брошури, организиране на събития и т.н.)
- Подкрепа при приемането на доброволци в Италия (подкрепа на логистиката, да отговарят на местните партньори, координира контактите между лагер лидери и входящи доброволци и т.н.)
- Подпомагане при изпращането на италиански доброволци в чужбина (управление на доброволци база данни, управление на техните приложения / надписи, престой в контакт с приемащи организации и т.н.)
- Подкрепа за настаняването на младежите в неравностойно положение в национални и международни доброволчески проекти (управление на бюрокрацията, социални услуги, улесняване на тяхното пътуване и т.н.)
Краен срок: 30 октомври 2010
Държава: Италия
Проект номер: 4704
Свободни места: Запълнени !
It is mostly about working with immigrants (refugees and asylum seekers) and other disadvantaged people.

he volunteer should have the following characteristics:

- female (in order to satisfy the gender equality)
- age possibly between 26-30
- preferably NOT from France, Sweden or Armenia as the other EVS volunteers of the project are from these countries
Държава: Италия
Проект номер: 4703
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за different fields: social, environment, sustainable tourism and culture

Project will start in february 2012 until october 2012
Държава: Италия
Проект номер: 2523
Свободни места: Запълнени !
Пороект за доброволец против дискриминацията.
Държава: Италия
Проект номер: 150
Свободни места: Запълнени !
Информационни дейности: срещи с ученици, насърчаване на младежки дейности
- провеждане на радио-програма с музика и новини за младежта
- създаване на месечно издание за младежта теми.
- Културни прояви: организиране на тематични дебати с филми
- Креативност образователни семинари
- семинари за изучаване на местната история чрез игри
- семинари по екологични теми, организирани в сътрудничество с местните училища и асоциации;
- неформалното образование (живопис, фотография, видео)
- Спортни дейности
Краен срок: 30 октомври 2010
  Страница: 9 от 10  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Curacao ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;