English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Италия :
Държава: Италия
Проект номер: 5463
Доброволеца ще помага в организация с идеална цел, участваща в международното сътрудничество, насърчавайки солидарността в Италия и в развиващите се страни. Като доброволец ще извършвате различни образователни дейности и ще подкрепяте кампаниите за набиране на средства и проектите за международно сътрудничество на организацията ; Доброволеца ще спомага: дейности в училищата ; интеграцията на общности от италиански и чуждестранен произход ; популяризиране дейността на сдружението ; управлението и обновяване на съдържанието на уебсайта
Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5351
Проект за доброволци, които ще подкрепят възпитателите в провеждането на различните дейности с непълнолетни, деца преживели насилие, самотни майки, младежи с увреждания
Доброволците трябва да са мотивирани да работят с деца и жени, които идват от различен социален произход, жертви на насилие и лошо отношение. Дейности: след-училищни занимания (домашна работа, уроци по чужд език, лабораторно обучение); клоун-развлекателни работилници: готвене, театър и музика, арт-атака; придружаване на потребителите към: лекари, болници, фитнес зали, басейни, екскурзии, море и др.
Начало на проекта: ноември 2022; Продължителност на проекта: 4 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5398
Свободни места: Запълнени !
Доброволчески екип за бране на маслини и екологично строителство.
Организацията домакин координира неформалните образователни проекти за млади хора за околната среда, междукултурната и социалната осведоменост.
Тя работи с училищна ферма, първата образователна ферма в Италия, с над 30 -годишен опит в работата с деца и хора от всички възрасти. Фермата произвежда органичен зехтин, етерични масла от различни ароматни билки и предлага екологично образование за групи от всички възрасти.
Търсят се 12 доброволци, които ще подкрепят служителите в дейностите на ферма.
Продължителност на проекта: От 29 октомври до 17 декември 2022 г.
Държава: Италия
Проект номер: 2516
Свободни места: Запълнени !
Социално-образователен център намиращ се в южна Италия(до Бари, петата на ботуша) търси доброволци за 3 различни проекта на възраст от 18-30 години
Доброволците ще бъдат включени в дейностите на местно ниво с деца и юноши.
Начало на проекта: ноември 2022
Държава: Италия
Проект номер: 5264
Свободни места: Запълнени !
Проект за двама доброволци за област в Италия пострадала от земетресение.

- работа с деца и младежки
- видеосъздаване в зоните след земетресението

Начало на проекта: ноември 2018.
Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5411
Свободни места: Запълнени !
Търсим слънчев човек, който обича децата и образованието, който обича да бъде навън и в контакт с природата и животните; лице, готово да помага, където е необходимо. Художествени и спортни компетентции са в плюс. Доброволеца ще помага на персонала и учениците на детската градина в южна Италия. Езикът е важен, така че младият доброволец трябва да има желание да учи италиански език, но за начало е достатъчно да има средно ниво на английски език. Този проект е подходящ за любителите на животните, защото организацията организира дейности, подпомагани от кучета - известни като Pet Therapy.
Работно място е отворено от 01 юни 2021 г., за 9 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5299
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в алтернативно училище. Посрещащата организация работи в образователния сектор - от ранна детска възраст до юношество.
Проекта се нарича : Бягството от цинизма към ангажиране в социална промяна на обществото. Добре е доброволецът да се чувства добре като работи с деца, младежи и възрастни хора, всеки ден. Както и да се вписва в ценностите на Европа като толерантност, междукултурност, участие на гражданите, демокрация;- да бъде отворен с положително отношение; - гъвкавост за адаптиране към възможните промени – инициатива, творчество и уважение към другите и към различните идеи; - мотивирани да работят с хора; - решен да научи повече - комуникативност
Начало на проекта: веднага. Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5377
Свободни места: Запълнени !
Доброволците ще подкрепят мобилността на студенти и учители, които идват в Италия за професионална практика (студентите) и курс за обучение (учителите). Доброволците ще подкрепят дейностите от логистична и мрежова гледна точка.
примерни дейности за доброволеца:
- Свързване с европейски училища, за да установите нови контакти
- Превеждане на документа на неговия майчин език
- Придружаване / направление на учениците през града
- Придружаване учениците към културни посещения
- помощ за организиране на образователни дейности
Дейностите (от януари 2021 до януари 2022) са в голям исторически град в Италия
Държава: Италия
Проект номер: 5399
Свободни места: Запълнени !
Интересувате ли се от междукултурни и социални дейности? Искате ли да откриете италианския език и култура?
Търсим доброволци, които да се присъединят към нашия международен екип и да работят с местни и международни граждани.
Къде: в южната част на Италия, в кампуса на университета в Калабрия.
Кога: започнете от 11 януари 2021 г. за 6-12 месеца.
От ЕС се покрива програма: 100% настаняване, пътни разходи, застраховка, храна и джобни пари и езикови курсове.
Държава: Италия
Проект номер: 5410
Свободни места: Запълнени !
3 проект за 6 доброволци около Бари - Италия.
Проектите:
1. Междукултурен Център и център за мигранти
2. Агро-култура
3. Фестивали
Начало: май 2021 г.
Край: август 2021
Продължителност: 6 месеца
  Страница: 2 от 10  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Curacao ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;