English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Люксембург
Проект номер: 2842
проекрт "Животните от Ноевия ковчег" : Кое животно бихте взели със себе си на Ноевия ковчег и защо? Въз основа на тези въпроси участниците ще се занимават с проблемите на разнообразието и дискриминацията. Всяко животно има своите силни и слаби страни и свои нужди. Всички те са уникални и равни (или не?). Участниците трябва да изберат животно и да измислят предистория за него. Участниците ще бъдат подкрепяни от артисти, за да говорят на децата за разнообразието и дискриминацията.
Начало на проекта: 15ти януари 2024. Продължителност на проекта: 3 седмици

Добави нов коментар:
Вашето име: