English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Германия :
Държава: Германия
Проект номер: 1641
Свободни места: Запълнени !
Доброволец помощ в център за хора с увреждания

Начало на проекта: септември 2012
Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Германия
Проект номер: 1659
Свободни места: Запълнени !
Доброволец помощ в център за хора с увреждания

Начало на проекта: август 2012 г.
Продължителност на проекта: 9 или 12 месеца
Държава: Германия
Проект номер: 1390
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: юли 2012
Продължителност на проекта: 12 месеца
Доброволец за център за деца и младежи, нуждаещи се от специални грижи, които са умствени или психически увреждания.
Доброволците могат да въвеждат своите собствени идеи и умения, като компютърна грамотност, графичен дизайн, ръчни умения, музика и т.н. В началото доброволци ще подпомагат членовете на персонала, по-късно те ​​трябва да поемат отговорност. Категорично доброволци са поканени да се въвеждат в техните собствени идеи. Членовете на персонала ще се радват на всички инициативи, за да разработи допълнителни предложения за дейности за свободното време и ще подпомага планирането и реализацията. Доброволците могат да разработят свои собствени идеи за нови игри, дейности или истории в личен проект. Творчески идеи са винаги добре дошли. Основните задачи, в които доброволци могат да бъдат активно включени, са: Съдействие и подкрепа за жителите в домакинска работа цял ден и свободното време; · трудова терапия като занаяти, пее, свирене, музика, организиране и обслужване на екскурзии и посещения с познавателна цел.
Държава: Германия
Проект номер: 1807
Прект за доброволци за помощ в центът, който работи с млади хора с увредена сетивата.
Необходимо за доброволците да бъдат общителни и да има ентусиазъм и да бъдат толерантни към чужди култури.

Начало на проекта: септември 2012
Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Германия
Проект номер: 1510
Прект за доброволци в благотворителна организация за трудно чуващи децата и младежи.
Дейности за за свободното време
Доброволците получават възможност да дадат своя принос и да въведат техните собствени идеи и умения, като компютърна грамотност, графичен дизайн, музика и други умения.
Начало на проекта: септември 2012
Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Германия
Проект номер: 4749
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Germany
Държава: Германия
Проект номер: 4675
Свободни места: Запълнени !
Sprachbehinderteneinrichtung Dresden (centre for children with speech impairments)
Application deadline for volunteers: 14. October 2011
Latest Proposal deadline: 01. November. 2011
Intended project start: 01. February 2012

the volunteers should speak German
Education throu
Държава: Германия
Проект номер: 4676
Свободни места: Запълнени !
Kindergarten Regenbogen (kindergarten)
Application deadline for volunteers: 14. October 2011
Latest Proposal deadline: 1. November 2011
Intended project start: 01. February 2012

the volunteers should speak German
Държава: Германия
Проект номер: 1812
Свободни места: Запълнени !
Institution for people with mental and multiple disabilities
Начало на проекта: декември 2011 г
Продължителност на проекта: от 10 до 12 месеца
Район: планински
Държава: Германия
Проект номер: 1916
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за Дом за стари хора

Начало на проекта: януари 2012
Продължителност на проекта: 12 месеца
  Страница: 8 от 10  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;