English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Полша :
Държава: Полша
Проект номер: 5112
Свободни места: Запълнени !
СПЕШНО! Заминаване за Полша: декември 2016
Продължителност на проекта: 12 месеца
Доброволецът ще работи в център за социални промени за деца и младежи.
Основната цел на организацията е да се осигурят дейности на деца и младежи, застрашени от социално изключване - чрез постигане на обществена активност на местната общност. Oрганизацията, в която ще помага доброволецът, е насочена основно към социално изключени групи - от гледна точка на неравенство по достъп до социални блага, деца и младежи от бедни общности, пренебрегвани, когато се наблюдава агресивно поведение, алкохолизъм и наркомания.
журналистическа дейност - проект за доброволецът по Европейската доброволческа служба
Държава: Полша
Проект номер: 5105
Свободни места: Запълнени !
СПЕШНО! Заминаване за Полша: октомври 2016
Продължителност на проекта: 12 месеца
Доброволецът по този проект на Европейската доброволческа служба трябва да има интерес към журналистиката (правенето на филми, правене на снимки, писане)
Той/тя трябва да бъдат креативни, комуникативни и да могат да работят самостоятелно. Доброволецът трябва също така да работи с различни групи, да бъде отворен за хора от различни страни и култури, на различна възраст, и с различен произход.
Доброволец ще бъде отговорен за създаването на различни медийни материали като филми, снимки и текстове, свързани с ЕДС и различни местни и международни проекти, организирани от нашата организация. Ще подготвя рекламни материали, ще събира истории, прави интервюта и т.н. Доброволецът ще бъде включен в целия процес, започвайки от предлагане на собствените си идеи през цялото производство и довършителни дейности, както и разпространение на материалите през Facebook, YouTube и други страници в Интернет.
музеи, театър и култура
Държава: Полша
Проект номер: 5079
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Полша.
Заминаване за Полша: февруари/март 2017
Продължителност на проекта: 12 месеца.
Посрещащата организация търси доброволец, който е гъвкав и може да работи в различни области, предложени от музея, човек, който се интересува от работа зад сцената на съвременна институция за култура. Доброволецът трябва да помага на организацията домакин в зависимост от текущата й културна програма.
Краен срок за кандидатстване: 28 август.
Държава: Полша
Проект номер: 4911
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в специализирано училище за младежи с увреждания.

Начало на проекта: 01-ви септември 2016
Край на проекта: 30-ти юни 2017
Продължителност на проекта: 10 месеца
Доброволческия проект ще се проведе в Краков, Полша.
Държава: Полша
Проект номер: 5008
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за социална интеграция, ща работи с хора в затруднено положение, инвалиди, бездомни, алкохолици, дълго време безработни...

Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2016
Art and culture
Държава: Полша
Проект номер: 3091
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в християнско училище за деца, ще участва в организирането на различни уоркшопи на теми театър, изкуства, пеене и свирене на музикален инструмент, образователни игри, езикови курсове...

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 25-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 5025
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца бежанци и тяхната интеграция, ще организира различни дейности за тях.

Начало на проекта: 07.05.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 5028
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца от бежански семейства и тяхната интеграция

Начало на проекта: 06.08.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 5020
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организация, бореща се за равенство между половете и насочена към професионалното развитие на жените.

Начало на проекта: 10.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 20-ти април 2013
Anti-discrimination
Държава: Полша
Проект номер: 3055
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в специализиран образователен център за деца инвалиди и такива с психически проблеми.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 21-ви април 2013
  Страница: 3 от 7  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Greenland ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ; Африка ; Черна гора ;