English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Италия :
Държава: Италия
Проект номер: 149
Свободни места: Запълнени !
- помагане в Управление на информационен център( обслужващ персонал, фронт-офис дейности, приемане и информации за посетителите. Организация и управление на културни събития и дейности по околна среда.
- дейности с конна терапия.
- Дейности в училищата: екологично образование (кръжоци, неформални дейности)
- организиране на няколко международни лагери през юли и август
Краен срок: 30 октомври 2010
Държава: Италия
Проект номер: 4485
Свободни места: Запълнени !
Доброволец ще помага в център за зависими от наркотици в малък град близо до Brescia.
Място : Северна Италия
Проект: от 6 до 9 месеца. Начало: September 2011
  Страница: 10 от 10  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Curacao ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;