English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Естония :
Държава: Естония
Проект номер: 4871
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за работа с хора с психически проблеми. Ще помага в дейности като музикална терапия, уроци по готварство, образователни програми, театър, рисуване, боулинг... Целта е да се помогне на хората с психически проблеми да бъдат активни и да подобрят ежедневието си.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4869
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в дейностите на организацията, основно свързани със създаването на филми, трябва да има готовност да пътува из страната, да помага в промотирането на филмите, да комуникира с много и различни хора.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4868
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в дом за деца без родители чрез различни образователни и развлекателни дейности.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4867
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център. Ще организира различни уоркшопи за деца и младежи.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4866
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в цирково студио.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4865
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в неправителствена организация като се включва в дейности в дом за сираци и в местното училище.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4864
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за инвалиди, ще се включва в различни дейности за подобряване на качеството им на живот

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4863
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в дневен център за подготовка на деца от 1 до 3 годишна вързаст. Ще се включва в различните занимателни игри, целящи да подготвят децата преди да тръгнат на детска градина.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4862
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в център за грижи за деца и младежи инвалиди

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
Държава: Естония
Проект номер: 4861
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организация за работа с младежи с проблеми. Ще промотира дейности и ще участва активно, както и ще има възможност да организира свои собствени уоркшопи.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 23-ти декември 2012 г.
  Страница: 2 от 3  
Други проекти: 1 2 3
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;