English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Испания :
Държава: Испания
Проект номер: 5440
Проектът има за цел да популяризира екологичното образование, както и да насърчи развитието на селските райони, чрез дейностите, които ще бъдат разработени в различните организации и чрез дейностите, фокусирани върху проблемите на устойчивото развитие и опазването на околната среда.
Доброволците ще допринесат за разпространението на добри практики на социално предприемачество и здравословен начин на живот в контакт с природата и с уважение към местните традиции. Основните дейности, в които ще се включат доброволците са следните:
• помощ при проектиране и планиране на дейности за тези, които живеят и работят в селска среда;
• подкрепа за подпомагане на лаборатории и курсове за обучение на деца и възрастни, посветени на опазването на околната среда;
• организиране и провеждане на работилници по екологично образование, творческо рециклиране и др.;
• развитие на културни дейности, базирани на традиционна култура, фолклор и занаяти и занаяти, свързани със селската среда;
Държава: Испания
Проект номер: 5470
Свободни места: Запълнени !
Дейности по проекта: Доброволецът събира аудиовизуални материали под формата на истории, приказки, легенди или песни от туристи или поклонници, преминаващи през Памплона или Бурлада. Известния път "Ел Камино". Добре е доброволците да провеждат средно едно интервю на седмица, а останалите дни ще прекарват в редактиране на материала. Втори вид дейности: помощ за семейства, които се нуждаят от помощ с домашна работа или някакво друго умение.
Третия клон на дейности за доброволеца са: културна дейност за чужденци и студенти. Състои се от различни дейности и семинари, организирани в нашия доброволчески център и ще бъде мястото за среща и контакт с други хора с международна инициатива.
Държава: Испания
Проект номер: 5441
Доброволецът ще помага в кампании за опазване околната среда, както и задачи за научен мониторинг: Преброяване на птици, научно опръстеняване на птици, изграждане на гнездови кутии, развитие на екологични научни изследвания чрез мониторинг на популациите на птиците(Орнитология), както и на други видове животни. Дейности: екологично образование, мониторинг на гнездата, проучвания за изменението на климата, въвеждане на данни, дейности по управление на природния парк и организиране на семинари. Задачи по поддръжка на къщата и градината и посрещане на гости. Повечето задачи са на открито, така че трябва да имате желание да работите на открито в тежки условия и да можете да ходите по стръмни планински планини. Начало на проекта: ноември 2022. Прод.една година
Държава: Испания
Проект номер: 3826
Свободни места: Запълнени !
Място: Каталония; Заминаване за Испания: април 2021-та година
Целта на проекта: Да се насърчи социалната интеграция, равенство и солидарност между младите хора чрез социални дейности, артистични дейности, дейности свързани с опазването на околната среда, организиране на културни и спортни събития. Проекта цели интеграцията да бъде в общността на местно, национално или международно ниво.
• Да се насърчи участието на младите хора, насърчаване на толерантността, междукултурното и социална отговорност
• Да обучава гражданите да бъдат социално активни и наясно със социалните нужди на другите ; Продължителност на проекта: 7 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5419
Организацията домакин има 2 проекта за доброволци в Испания:
- Проект 1: Младежи и музика
- Проект 2: Pазвитие на селските райони
Проектите е трябвало да започнат през месец март, но тъй като все още не са намерили доброволец, всеки желаещ може да започне през август 2021.
Начало на проекта: възможно най-скоро. Продължителност на проекта: 5 месеца
Вижте подробно дейностите в бутон "Повече Информация"
Държава: Испания
Проект номер: 4801
Свободни места: Запълнени !
Доброволец, който да помага в благотворителна организация, която работи с уязвими групи от хора и местни жители на Каталония като цяло. Организацията работи с деца от 6 до 12 години, младежи на възраст от 12 до 25 години и жени от всички възрасти, предимно от Мароко, Гамбия и Сенегал.
Продължителност на проекта: 7 месеца
Начало на проекта: 2021
Местоположение: Каталония
Доброволците (9 на брой) ще работят в различни организации, но ще са в близки градове, другия е по проект с номер 4499 !
Държава: Испания
Проект номер: 5267
Този проект е доброволна услуга за околната среда в международна еко общност.
Резюме: доброволците ще имат възможността да се запознаят с всички отдели в общност на посрещащата организация: ръководене от неформални екологични образователни центрове (органично земеделие, управление на сухи земи, устойчив живот, екологична поддръжка и технологии, комуникация, образование. След това той/тя трябва да избере отдел, на който иска да помогне с развитието му през следващите месеци. По време на проекта доброволеца ще се научи как да живеете с ниско въздействие върху околната среда. Теми на проекта: ecovillages и sustainability. Проекта ще се проведе в невероятен оазис в пустинните части на Испания.
Начало на проекта:средата на юни 2021; Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5234
Свободни места: Запълнени !
Проект за 4 доброволци, които да помагат в младежка организация в селски раьон.
- Седмични срещи на младежки групи (на 13 - 19 години)
- Ежеседмични срещи с групата на младежките лидери (14 - 19 години)
- Седмични срещи на младши групи (8-12 години)
- Уроци по английски с деца в предучилищна възраст (веднъж седмично)
- Младежки фестивал на солидарността (юни 2021 г.)
- Реализиране на вашата собствена (доброволческа) инициатива
- Подготовка на европейски проекти
- младежки инициативи (дебати, лагери, флашмоб, семинари и др.)
Начало на проекта: септември 2021 ; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5393
Оргаизация в Барселона търси доброволци с основни познания по испански език. По време на проекта ще се запознаете с ромската култура и история, ще участвате в процеса на организиране на семинари, работа с деца и организиране на културни дейности за насърчаване на сътрудничеството и взаимното разбирателство между ромската и неромската младеж в Барселона.
Продължителност на проекта: март - септември 2021 г. - 6 месеца.
Държава: Испания
Проект номер: 5392
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в екологична организация, базирана на 1 час от Барселона. Мисията й е да експериментира и да прави изследвания чрез концепциите за израстване и устойчивост, като същевременно работим за защита и подобряване на заобикалящата ни среда (гори, полета, стар камък, къщи ...) с помощта на EVS доброволци, кварталната мрежа и участието на колективи с рискове за изключване.
теми на проекта: устойчиво развитие
Начало на проекта: 01 февруари 2021; Продължителност на проекта: 12 месеца
  Страница: 1 от 8  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;