English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Испания :
Държава: Испания
Проект номер: 3826
Свободни места: Запълнени !
Място: Каталония; Заминаване за Испания: април 2021-та година
Целта на проекта: Да се насърчи социалната интеграция, равенство и солидарност между младите хора чрез социални дейности, артистични дейности, дейности свързани с опазването на околната среда, организиране на културни и спортни събития. Проекта цели интеграцията да бъде в общността на местно, национално или международно ниво.
• Да се насърчи участието на младите хора, насърчаване на толерантността, междукултурното и социална отговорност
• Да обучава гражданите да бъдат социално активни и наясно със социалните нужди на другите ; Продължителност на проекта: 7 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5419
Организацията домакин има 2 проекта за доброволци в Испания:
- Проект 1: Младежи и музика
- Проект 2: Pазвитие на селските райони
Проектите е трябвало да започнат през месец март, но тъй като все още не са намерили доброволец, всеки желаещ може да започне през август 2021.
Начало на проекта: възможно най-скоро. Продължителност на проекта: 5 месеца
Вижте подробно дейностите в бутон "Повече Информация"
Държава: Испания
Проект номер: 4801
Свободни места: Запълнени !
Доброволец, който да помага в благотворителна организация, която работи с уязвими групи от хора и местни жители на Каталония като цяло. Организацията работи с деца от 6 до 12 години, младежи на възраст от 12 до 25 години и жени от всички възрасти, предимно от Мароко, Гамбия и Сенегал.
Продължителност на проекта: 7 месеца
Начало на проекта: 2021
Местоположение: Каталония
Доброволците (9 на брой) ще работят в различни организации, но ще са в близки градове, другия е по проект с номер 4499 !
Държава: Испания
Проект номер: 5267
Този проект е доброволна услуга за околната среда в международна еко общност.
Резюме: доброволците ще имат възможността да се запознаят с всички отдели в общност на посрещащата организация: ръководене от неформални екологични образователни центрове (органично земеделие, управление на сухи земи, устойчив живот, екологична поддръжка и технологии, комуникация, образование. След това той/тя трябва да избере отдел, на който иска да помогне с развитието му през следващите месеци. По време на проекта доброволеца ще се научи как да живеете с ниско въздействие върху околната среда. Теми на проекта: ecovillages и sustainability. Проекта ще се проведе в невероятен оазис в пустинните части на Испания.
Начало на проекта:средата на юни 2021; Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5234
Свободни места: Запълнени !
Проект за 4 доброволци, които да помагат в младежка организация в селски раьон.
- Седмични срещи на младежки групи (на 13 - 19 години)
- Ежеседмични срещи с групата на младежките лидери (14 - 19 години)
- Седмични срещи на младши групи (8-12 години)
- Уроци по английски с деца в предучилищна възраст (веднъж седмично)
- Младежки фестивал на солидарността (юни 2021 г.)
- Реализиране на вашата собствена (доброволческа) инициатива
- Подготовка на европейски проекти
- младежки инициативи (дебати, лагери, флашмоб, семинари и др.)
Начало на проекта: септември 2021 ; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 5393
Оргаизация в Барселона търси доброволци с основни познания по испански език. По време на проекта ще се запознаете с ромската култура и история, ще участвате в процеса на организиране на семинари, работа с деца и организиране на културни дейности за насърчаване на сътрудничеството и взаимното разбирателство между ромската и неромската младеж в Барселона.
Продължителност на проекта: март - септември 2021 г. - 6 месеца.
Държава: Испания
Проект номер: 5392
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в екологична организация, базирана на 1 час от Барселона. Мисията й е да експериментира и да прави изследвания чрез концепциите за израстване и устойчивост, като същевременно работим за защита и подобряване на заобикалящата ни среда (гори, полета, стар камък, къщи ...) с помощта на EVS доброволци, кварталната мрежа и участието на колективи с рискове за изключване.
теми на проекта: устойчиво развитие
Начало на проекта: 01 февруари 2021; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 3921
СПЕШНО! Доброволецът ще изпълнява задачи в музей, природния парк и в общината. Това е проект, свързан с културата и околната среда
Изисквания: - доброволеца да е на възраст над 20 години.
- Средно ниво на испански език.
- Средно ниво по английски език.
- Интерес към екологични или културни проблеми.
- Ще живеете в малко селце, много изолирано през зимата.
Начало на проекта : гъвкави дати, може да се замине веднага.
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 4632
Доброволец, който да помага в проект за солидарност.
Кандидатът трябва да разбира колко е важно да работи в мултикултурен контекст и с хора, изложени на висок риск от социално изключване.
Въпреки че региона е една от испанските общности с най-добра икономическа ситуация, нивото на безработица се е утроило през последните седем години, а социалното изключване също се е увеличило с 42%.
Столовата на организацията осигурява средно 50 души на ден с храна.
Начало на проекта: 2020.
Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 4941
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с младежи на възраст от 13 до 35 години в 4 различни общини на регион Каталуния.
Градът на посрещащата организация се намира на 40 минути от Барселона.
Доброволеца трябва да има интерес към ИТ комуникация, аудиовизуални обработка, фотография, заснемане и редактиране на видеоклипове за дейностите на проекти
Начало на проекта: октомври 2020
Спешен проект. Заминаване веднага.
Продължителност на проекта: 10 месеца
  Страница: 1 от 8  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;