English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Италия :
Държава: Италия
Проект номер: 5264
Свободни места: Запълнени !
Проект за двама доброволци за област в Италия пострадала от земетресение.

- работа с деца и младежки
- видеосъздаване в зоните след земетресението

Начало на проекта: ноември 2018.
Продължителност на проекта: 6 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5411
Свободни места: Запълнени !
Търсим слънчев човек, който обича децата и образованието, който обича да бъде навън и в контакт с природата и животните; лице, готово да помага, където е необходимо. Художествени и спортни компетентции са в плюс. Доброволеца ще помага на персонала и учениците на детската градина в южна Италия. Езикът е важен, така че младият доброволец трябва да има желание да учи италиански език, но за начало е достатъчно да има средно ниво на английски език. Този проект е подходящ за любителите на животните, защото организацията организира дейности, подпомагани от кучета - известни като Pet Therapy.
Работно място е отворено от 01 юни 2021 г., за 9 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5299
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в алтернативно училище. Посрещащата организация работи в образователния сектор - от ранна детска възраст до юношество.
Проекта се нарича : Бягството от цинизма към ангажиране в социална промяна на обществото. Добре е доброволецът да се чувства добре като работи с деца, младежи и възрастни хора, всеки ден. Както и да се вписва в ценностите на Европа като толерантност, междукултурност, участие на гражданите, демокрация;- да бъде отворен с положително отношение; - гъвкавост за адаптиране към възможните промени – инициатива, творчество и уважение към другите и към различните идеи; - мотивирани да работят с хора; - решен да научи повече - комуникативност
Начало на проекта: веднага. Продължителност на проекта: 11 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5377
Свободни места: Запълнени !
Доброволците ще подкрепят мобилността на студенти и учители, които идват в Италия за професионална практика (студентите) и курс за обучение (учителите). Доброволците ще подкрепят дейностите от логистична и мрежова гледна точка.
примерни дейности за доброволеца:
- Свързване с европейски училища, за да установите нови контакти
- Превеждане на документа на неговия майчин език
- Придружаване / направление на учениците през града
- Придружаване учениците към културни посещения
- помощ за организиране на образователни дейности
Дейностите (от януари 2021 до януари 2022) са в голям исторически град в Италия
Държава: Италия
Проект номер: 5399
Свободни места: Запълнени !
Интересувате ли се от междукултурни и социални дейности? Искате ли да откриете италианския език и култура?
Търсим доброволци, които да се присъединят към нашия международен екип и да работят с местни и международни граждани.
Къде: в южната част на Италия, в кампуса на университета в Калабрия.
Кога: започнете от 11 януари 2021 г. за 6-12 месеца.
От ЕС се покрива програма: 100% настаняване, пътни разходи, застраховка, храна и джобни пари и езикови курсове.
Държава: Италия
Проект номер: 5410
Свободни места: Запълнени !
3 проект за 6 доброволци около Бари - Италия.
Проектите:
1. Междукултурен Център и център за мигранти
2. Агро-култура
3. Фестивали
Начало: май 2021 г.
Край: август 2021
Продължителност: 6 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 5400
Доброволчеството ще започне през март 2021 г.! Спешен проект !
Продължителност на проекта: 1 година. Теми на проекта:
- международни проекти
- младежки дейности
- изкуство и музикални събития
- здравословен и безопасен живот в провинцията
През последните 7 години организацията домакин е участва в организирането и изпълнението на над 120 международни проекта в Италия и в чужбина, включващи над 400 младежи и младежки работници.
Държава: Италия
Проект номер: 5401
Този проект ще помогне на доброволците и младите хора в Месина, Сицилия да подобрят своето личностно развитие и участие в обществото, по-специално:
1) Езици, подобрени знания по английски, италиански и други езици.
2) Информираност за други култури и за европейските ценности.
3) Повишен навик за междукултурен диалог и критично мислене, благодарение на постоянния контакт с други култури и начин на мислене.
4) Чувството за инициатива и овластяване ще бъде развито чрез изпълнение на собствен проект на доброволците и дейности според техните интереси.
5) Медийна грамотност, управление на блог в Wordpress и страници в социалните медии.
Държава: Италия
Проект номер: 5348
Свободни места: Запълнени !
Доброволец който/която да помага в асоциация с нестопанска цел, насочена към възстановяване на коне, които са били изоставени, малтретирани или предназначени за клане. Те търсят доброволци, които да се грижат за конете, да помагат в органичната(био) градина и да участват в работилници за изкуства и занаяти.
Начало на проекта: 1ви септември 2020
Продължителност: 6 месеца
Държава: Италия
Проект номер: 2366
Свободни места: Запълнени !
Теми на проекта: Младежки политики, европейска осведоменост, медии и комуникация, образование, творчество и култура
Посрещащата организация предпочита доброволци с вече известни знания и опит в информационните комуникационни технологии. Така той/тя да помогне за подобряване на този сектор в организацията. Всяко практическо знание за уебсайтове, електронно обучение, видеоклипове, фотография, блогове, социални мрежи и др. Е повече от добре дошло.
Доброволеца ще живее (от октомври 2020 до октомври 2021) в голям град в Италия, където ще бъдат посрещнати 20 доброволци от различни държави от цяла Европа.
  Страница: 1 от 9  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;