English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Румъния :
Държава: Румъния
Проект номер: 4934
Свободни места: Запълнени !
Проект за доброволци в Romania
Държава: Румъния
Проект номер: 5022
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организация, която се занимава с образователните методи на неформалното образование сред деца, младежи, безработни.

Начало на проекта: 16.09.2013
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 19-ти април 2013
Държава: Румъния
Проект номер: 4996
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в организация за работа с младежи в неравностойно положение.

Начало на проекта: 15.04.2013
Продължителност на проекта: 6 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 6-ти април 2013

Държава: Румъния
Проект номер: 4942
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца и младежи, ще помага в организиране на уоркшопи, свързани с изкуства, дейности на открито и т.н.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 20-ти март 2013 г.
Urban/Rural development
Държава: Румъния
Проект номер: 3447
Свободни места: Запълнени !
Development cooperation
Държава: Румъния
Проект номер: 4936
Свободни места: Запълнени !
Tasks
1. To prepare and create clinic animation activities for ill children 2. To organize a complex campaign to stimulate the interest of youth and adults to be involved like volunteers in general, but especially in museums 3. To cooperate and organize ACTOR's events to promote a volunteering atitude
EVS - Carnaval de Nonformal
Държава: Румъния
Проект номер: 4904
Свободни места: Запълнени !
carnaval de nonformal
Държава: Румъния
Проект номер: 4802
Свободни места: Запълнени !
Sending partners Selection for project
* Vacancy for Volunteer in Romania
* Location: Bucharest, Romania
* Deadline: 22/09/2012
* Start: 01/08/2013
* End: 01/09/2014
Свободни места: може би запълнени
Държава: Румъния
Проект номер: 4893
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в популяризиране на доброволчеството и гражданското самозъснание сред младежите чрез неформално обучение.

Начало на проекта: 01.06.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 22-ри януари 2013 г.
Държава: Румъния
Проект номер: 4895
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в социални и образователни дейности за младежи.

Начало на проекта: 01.06.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 20-ти януари 2013 г.
  Страница: 3 от 6  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;