Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
запознаване и поща
Вид: NFE Game
прилага се в началото при изграждане на нова работна група. Участниците се разделят по двойки. Всеки трябва да говори с другия 5 мин и да направи представяне от негово име.
Имената на картата
Вид: NFE Game
Игра за запомняне на името и държавата. Всеки участник си пише името на малко листче и го залепя на картата и казва на всички как се казва и от коя държава идва.
Слей се с природата
Вид: NFE Game
Изпълнява се в гората сред природата.Целта е групата да се разпръсне в радиус от 50 метра, всеки да си намери едно местенце и да поседи там докато не го извикат.
Знаци от животните
Вид: NFE Game
Важно е да се покажат знаци от животните. За пример стъпки, огризани шишарки и други. За да се покаже, че в гората живеят и животни дори на пръв поглед да не се виждат.
Наблюдение на животни
Вид: NFE Game
Когато се забележи някое интересно животно или птица, не е толкова важно веднага да се каже името му. Защото децата си казват "видях синигер", какво друго има да се види и така губят интерес. Спират да възприемат след като знаят името.
Помириши природата
Вид: NFE Game
В момент на почивка на всички участници им се раздава по едно листо. Те могат да го стрият в дланите си и да усетят дори по-добре миризмата.
Вкуси природата
Вид: NFE Game
Могат да се дадат на всички млади борови иглички да ги опитат. И да се дискутира как гората може да дава и храна за хората.
Картина от трима
Вид: NFE Game
Подходяща в автобус или на друго място, където децата скучаят. На лист хартия всеки рисува само част от човек или същество. Като първият рисува тялото и прегъва листа така, че да не се вижда какво е нарисувал. Отбелязва само къде е врата. Вторият тялото и третият краката. В резултат се получава интересна картинка.
незрящ приятел
Вид: NFE Game
Помага за:
- tembuilding
- доверие в групата
Вид: NFE Game
Цялата група се разделя на двойки.Участниците в двойката застават с гръб един към друг и се допират.Един от скаутите дава команди:
- Клекнете!,Изправете се, без да си отлепяте гърбовете!,Отстъпете с една крачка назад /или напред/,облягайки се на гърба на партньора си!,Приклекнете леко!,Приклекнете още!,Станете! ..........

След това играта може да се играе по тройки, четворки, петорки – трудността зависи от броя на участниците в групата.
1 2