Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
незрящ приятел

Среда: сред природата в гората
Разделят се на двойки.
Всеки трябва да си избере един природен обект(дърво, камък, дънер) и да заведе своя незрящ партньор до него и да го върне.
Добре е да има някой, който стои на едно място и си говори или музика за малко ориентация.


You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: