Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Вкуси природата

Могат да се дадат на всички млади борови иглички да ги опитат. И да се дискутира как гората може да дава и храна за хората.

Мед от борови иглички, гъби и т.н.


You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: