English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Испания
Проект номер: 5284
Доброволците ще изпълняват различни задачи в областта на комуникацията, повишаването на осведомеността, социалната работа, международната мобилност, образованието и обучението, набирането на средства и динамиката на общността. Дейностите могат да бъдат леко променени в зависимост от интересите и профила на доброволеца. Доброволците трябва да знаят испански език на ниво B1.
Начало на проекта: 1ви септември 2020
Продължителност на проекта: 1 година
Краен срок за кандидатстване 15ти юли 2020

Добави нов коментар:
Вашето име: