Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Финансиране:

Европейската комисия (ЕК):

Фондове:

 • Фонд "Учене през целия живот"

  • Програма "Грундвиг" - в областта на образованието за възрастни
  • Програма "Комениус" - в областта на общообразователни дейности, имащи отношение към училищата до завършване на горния гимназиален курс на обучение
  • Програма "Еразъм" - в областта на образованието на университетско ниво
  • Програма "Леонардо Да Винчи" - по отношение на всички останали аспекти на професионалното образование и обучение
 • Life

Други програми:

САЩ:

 • Корпус на мира на САЩ в България

  • Програма "Образование"
  • Програма "Местно и организационно развитие"
  • Програма "Младежко развитие"
  • Програма "Корпус за краткосрочна помощ"