Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Програма "Сигурност и защита на свободите"
(Fundamental Rights and Justice)

 • Под програма "Предпазване от и информация за наркотичните вещества" (Drug Prevention and Information)

 • Под програма "Дафне III"

  Дафне III" подкрепя дейности, свързани с борбата срещу насилието над деца, младежи и жени, както и защитата на жертви или свидетели на насилие и рискови групи. Приоритетните области по тази покана са:

  - Улично насилие и насилие от равни

  Разпознаване на добри практики, препоръки, образование и кампании, включващи млади хора, по въпросите на уличното насилие, младежкото насилие и свързани поведенчески модели като злоупотреба с наркотици и алкохол, както и притежание на оръжие;

  - Медийно насилие

  Образователни програми и дейности, насочени към повишаване на осведомеността на деца, младежи и жени относно потенциално отрицателните въздействия на новите технологии;

  - Физически наказания на деца

  Информационни материали и дейности, които повишават осведомеността по въпроса за физическото наказание на деца в домовете им, в институции или в квази-инситуционни обстановки в Европа;

  - Надграждане на капацитета на изпълнителите на закона в случаите на насилие между интимни партньори

  Обучения и обмен на опит за тези, които подпомагат жените-жертви на домашно насили в общуването им с полицията или съдебната система;

  - Теренна работа

  Теренна работа на местно ниво с участието на деца, млади хора или жени, в конкретни програми, които дават възможност на участниците да защитават себе си и своите познати от насилие. Тези програми трябва да включват обучение, консултации, формални и неформални групи за подкрепа и новаторски идеи за развиване на защитена среда за деца, млади хора и жени.