English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Словения
Проект номер: 5312
По този проект ще участват 5 доброволци, които ще бъдат ангажирани в работата в 10 местни организации в областта на младежта, образованието и социалните грижи.
Начало на проекта е август 2021 ; Продължителност на проекта: 12 месеца
През това време доброволците ще имат уникалната възможност да станат активен член на местното общество, да развият своите умения и също така да открият Словения, нейната култура, природа, език, хора, навици ...

Коментари:
Този проект го организира Матиаз от Словения. С него работи още от 2012та година.
В негови проекти са участвали като EVS доброволци: Анастасия от София, Тодор от Дряново, Деница от Хасково.
Всички българи са били изключително доволни от проектите, които Матиаз е организирал до момента.
Posted by: Ivan
13.03.2021, 16:35
От организаторите в Словения:
Нашите доброволци ще бъдат включени в класове, различни семинари, екскурзии и лагери, както и да предоставят образователна и терапевтична помощ, организиране на развлекателни дейности, подпомагане на определени административни задачи и промоция и др. Те ще се запознаят с теорията и практиката на превантивната работа с деца, младежи и хора с по-малко възможности в образователната и социална система в Словения. Всички включени институции представляват много перспективна среда за международни доброволци, които се интересуват от работа с младежи или с други уязвими социални групи. Целта на всички организации, участващи в проекта, е да придобият нови умения и опит, за да повишат степента на толерантност, взаимно приемане, разбиране и уважение. Доброволците ще спечелят не само от проекта, но и от цялата местна общност. Свържете се с нас! Проектът не се ограничава само до основните партньорски организации, но също така се допълва от участието на доброволци в работата на различни местни организации, което ще се провежда веднъж седмично. Повече хора ще влязат в контакт с проекта и следователно, чрез обмена на знания, малко място като Шкофя Лока ще придобие така необходимото европейско измерение на гледането на света.
Posted by: Иван
13.03.2021, 16:16
Добави нов коментар:
Вашето име: