English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Полша
Проект номер: 4944
Доброволецът ще помага в специално училище. В момента училището е разположено в две сгради: едната за по-младите (5-12 години), другата за по-големите ученици и младежите (11-24 години). Доброволците ще подпомагат учители и терапевти, работещи с деца и младежи с разнообразни видове умствени и физически увреждания. По време на проекта доброволците ще се запознаят с различни методи на терапия и работа с увреждания, ще реализират свои собствени проекти и значително ще увеличат своите умения за работа в между-културна среда.
Продължителност на проекта: 10 месеца
Начало на проекта: септември 2020 г.

Коментари:
Днес Джоана от посрещащата организация в Краков ми писа, че спешно се нуждаят от доброволец за този проект. Джоана координира и други проекта в Краков, по които през септември 2020 година в града ще ще започнат още 23 доброволеца от Франция, България, Гърция, Египет, Русия, Грузия, Италия, Тунис, Турция, Армения, Испания и Германия. Те ще помагат в различни други организации в Краков, но тъй като една организация ги координира в Краков - за доброволците постоянно ще се организарат срещи. При толкова много млади хора от различни държави в Европа на едно място, няма как да не е интересно !
Posted by: Иван
01.06.2020, 18:42
Добави нов коментар:
Вашето име: