English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Франция
Проект номер: 1204
Доброволецът ще помага на образователния екип на организация разположена в голям град (на 150км от Париж). Тя осигурява настаняване на млади хора, изправени пред икономически и социални затруднения. Организацията предлага също така различни услуги като компютърна зала, спортни дейности, излети, социална подкрепа и подкрепа за намиране на работа. Очаква се доброволецът да може да участва и да инициира дейности от своите интереси, за да повиши европейската информираност на младежите. Доброволецът ще участва в различни кръжоци (семинари за готвене, ремонт на велосипеди, работилница за сортиране на отпадъци, спорт...).Той/тя може също да предложи семинари,следвайки уменията и интересите на младежите, живеещи в организацията.
Коментари:
Днес от посрещащата организация от Франция ми писаха, че започват отново да набират доброволци по този проект. Доброволците трябва да има възможност да заминат за Франция възможно най-скоро. Проекта е вече финансиран. Доброволците ще има възможност да участват в този проект до края на 2021ва година.
Posted by: Иван
25.01.2021, 15:39
Посрещащата организация ми писа, че е добре доброволците, които желаят да участват в проекта да знаят поне малко френски език или да имат силна мотивация да го научат, за да могат да комуникират с френските младежи.
Posted by: Иван
10.09.2020, 15:20
Добави нов коментар:
Вашето име: