English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Германия
Проект номер: 5473
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца който/която желае да се присъедени към екипа на един от най-големите и разнообразни културни центрове в Бремен и ще помогнете с семинари за деца и млади хора в театъра, медиите и музиката, като същевременно ще помогнете на backstage за широка гама от събития.(гише за билети, инфо и рекламните материали)
Други дейности: групови лагери за по-големи деца; Подкрепа на медийния екип с техните уъркшопи и продуциране на видеоклипове в медийния клуб; списанието, издавано от културния център; Правене на снимки и видеоклипове по време на събития и организиране на видимост в Instagram и други социални медии
Дати на проекта: 01.03.2023 – 28.02.2024; Продължителност на проекта: 12 месеца

Добави нов коментар:
Вашето име: