English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Германия
Проект номер: 5471
Свободни места: Запълнени !
Задачите на доброволеца ще включват:
Прекарване на време с младежи в дневния център.
Подпомагане на работещите в дейности, свързани със спорта.
Насърчаване на активността и здравословния начин на живот.
Планиране и осъществяване на събития заедно с другите доброволци за общността на Бремен
Дати на проекта: 13.04.2023 – 11.04.2024

Добави нов коментар:
Вашето име: