English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Германия
Проект номер: 1589
Екологичен проект, който ще започне септември 2021. Посрещащата организация притежава еко къща, доброволецът ще работи в градината. Освен ежедневното градинарство има и специални младежки дейности, които могат да бъдат подкрепени или създадени от доброволеца. Проекта е за природообразование. Еко къщата все още е в начална фаза, така че идеите и собствените проекти на доброволеца са добре дошли. В младежкия клуб доброволците ежедневно подпомагат младежите и персонала, които ежедневно проектират и провеждат развлекателни дейности, както и специални проекти с по-голяма продължителност.
Критерии за подбор: Интерес към работата с младежта / интерес към работата сред природата.

Добави нов коментар:
Вашето име: