English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Вид: NFE Game
2 игра: Борба на петли

Очертава се кръг с диаметър 4 м. и скаутите се нареждат около кръга.Момчетата получават номера по двойки, като се гледа еднакво яки момчета да са с еднакви номера.По даден знак двойката с еднакви номера влиза в кръга на „куц” крак и със скръстени пред гърдите ръце.Подскачайки, всеки от участниците се стреми да избута другия от кръга.Губи този, който пристъпи начертания кръг, стъпи с 2 крака на земята или разпери ръце.
Вид: NFE Game
3 игра:Надбягване с чували

Скаутите са разделени на 2 отбора.Първите влизат в чувалите и с подскоци стигат да определено място. „Събуват” чувала и с бягане се връщат до отбора си, докосвайки с ръка следващият от играчите. Вторите играчи тичат до чувалите, „обуват” ги и с подскоци се връщат до отбора, докосват следващият играч, той влиза в чувала и така до края.Играе се за бързина.
1 2