English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)
Вид: Ecology Organization
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е водещият авторитет в областта на опазването и информацията за птиците в България, както и за опазването на значимите за птиците места и местообитания. БДЗП е първата в най-ново време и най-голямата неправителствена организация (НПО) за опазване на биологичното разнообразие.
Народно Читалище - Бъдеще сега
Вид: Ecology Organization
Народно читалище "Бъдеще сега" насърчава младите хора да развиват своя активна и отговорна гражданска позиция, среда и общност за израстването им.

Работи за изграждане на умения за учене през целия живот и за социално и личностно усъвършенстване.

Ние сме мотивирани и креативни млади професионалисти, обединени от идеите за устойчиво развитие на България и света.
Център за диви животни - Зелени Балкани
Вид: Ecology Organization
Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни. Центърът е създаден в периода 1990–1994г от активисти на “Зелени Балкани”.
WWF (World Wildlife Fund)
Вид: Ecology Organization
Основана през 1961 г., WWF е една от най-големите и най-ефективни международни природозащитни организации, която работи в близо 100 държави.

WWF е единствена по рода си организация, защото присъства както на местно, така и на световно ниво. WWF е в състояние не само да разговаря с пигмеите от племето бака в централноафриканските джунгли, но също така и да обсъжда проблемите с институции като Световната банка и Европейската комисия.
Велоеволюция
Вид: Ecology Organization
Велоеволюция е млада неправителствена организация, която съществува официално от 7 август 2007г.

Нашите цели са:
* Да представлява велосипедистите пред обществото и държавата, като представя мнението им и защитава интересите и правата им;
* Да работи за създаване на законови и инфраструктурни улеснения, безопасни условия за каране на велосипед ...
Зелени Балкани
Вид: Ecology Organization
Зелени Балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България.
Организацията е основана през 1988 година и е най-старата природозащитна НПО в България. В близо 20-годишното си съществуване, Зелени Балкани се утвърди пред международните и националните институции, власти и донори като желан партньор и организация с висок авторитет. Свидетелство за това е доверието, с което се ползва организацията и членството на близо 4500 български и чужди граждани в нея.
За Земята
Вид: Ecology Organization
ЕС ЗА ЗЕМЯТА е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата.

ЗА ЗЕМЯТА работи в сътрудничество с екологични организации на национално и международно равнище. Сдружението е член на международните организации Мрежа за наблюдение на Международните финансови институции за Централна и Източна Европа ...
За да остане природа в България
Вид: Ecology Organization
„За да остане природа” е независима, непартийна коалиция от граждански групи и неправителствени организации, която се бори за опазване на природата в България чрез насърчаване на гражданското общество и спазване на законодателството. Коалицията защитава Земята и хората като обединява дейностите на членовете си, свързани с целите й, мобилизира граждански групи и експерти, провежда информационно-образователни кампании и лобира за създаването и прилагането на екологична политика. И всичко това, експертно, етично и артистично.
Green School Village
Вид: Ecology Organization
Селище Зелено Училище е:

• група хора, които споделят стремежа си към живот в близост и в хармония с природата
• дългосрочен проект за създаване на алтернативна среда за живот, работа и обучение
• неформален образователен подход
• неправителствена организация
Горичка
Вид: Ecology Organization
Горичка е основана през 2006 от Магдалена Малеева като инициатива за популяризиране на идеята за устойчиво развитие в контекста на екологична криза.

Основните теми, които ни вълнуват, са промените в климата, изчерпването на ресурсите, загубата на биоразнообразие, промяната на средата и качеството ни на живот.
1 2