English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Направи си сам

Рециклирането е много важно, но още по-добре е повторното използване. Рециклирането в действителност използва време и гориво за транспорт до центъра за рециклиране както и енергия за самия процес: ненужният ни продукт да се превърне в материал за друг продукт.
Ако човек сам рециклира ненужен продукт като го използва за създаването на нов продукт се спестява енергия, време и говиво за създаването на нов продукт, като в същото време се намаляват изхвърлените в атмосферата вредни емисии.

В процеса "Направи си сам", за да се създаде нов продукт могат да се използват елементи и материали от други ненужни продукти.
Например: стар бойлер може да се превърне в нискобюджетна слънчева инсталация за топла вода.

Други примери:

Нискобюджетна слънчева инсталация за топла вода
Вид: Do It Yourself
Проектът беше демонстриран в обучителен семинар "Един семинар с дъх на смола", проведен от 16 до 18 Юли 2010 на брега на язовир Голям Беглик.

Това е една съвместна инициатива на Сдружение "Байкария" и мрежата за устойчив обмен „Живи Места”.

Ръководител на проект "Нискобюджетна слънчева инсталация за топла вода" : Тодор.
Слънчева система за топла вода от бутилки от минерална вода
Вид: Do It Yourself
Слънчева система за топла вода от бутилки от минерална вода
Беседка със зелен покрив
Вид: Do It Yourself
Проектът беше демонстриран в обучителен семинар "Един семинар с дъх на смола", проведен от 16 до 18 Юли 2010 на брега на язовир Голям Беглик.

Това е една съвместна инициатива на Сдружение "Байкария" и мрежата за устойчив обмен „Живи Места”.

Ръководител на проект "Създаване на беседка със зелен покрив" : Ники.
Слънчева тоалетна
Вид: Do It Yourself
Проектът беше демонстриран в обучителен семинар "Един семинар с дъх на смола", проведен от 16 до 18 Юли 2010 на брега на язовир Голям Беглик.

Това е една съвместна инициатива на Сдружение "Байкария" и мрежата за устойчив обмен „Живи Места”.

Ръководител на проект "Създаване на слънчева тоалетна" : Тодор.
Чехли от автомобилни гуми
Вид: Do It Yourself
"По време на ходенето си из планината бях забелязал, че хората носят чехли, направени от автомобилни гуми, при това на бос крак. Краката на тези хора навярно са не по-малко твърди и от самите гуми. Попитах колко струват едни чехли и колко време ги носят - отговорът беше 17 боливиано (под 4 лева) и издържат 2 години. Хвана ме малко срам, докато им казвах, че моите маратонки струват към 900 боливиано и след 6 месеца са започнали вече да се късат."

Цитат: Иван Иларионов
15 юли 2010, Боливия
Съд за охлаждане на течности
Вид: Do It Yourself
Испанското Ботихо (Botijo) е глинен съд, подобен на българска стомна, който се използва от столетия като съд за охлаждане на течности.

Принципът е подобен на съвременните хладилници. Основната идея е, че глината е водопропусклива и така съдът пропуска по малко течност до повърхността си. Там течността се изпарява и така се понижава температурата.

Основната разлика с българската стомна е, че не е глиджосана(боядисана). Боята намалява водопропускливостта и от там изпарението и понижаването на температурата на течността.
Ветрогенератор
Вид: Do It Yourself
Идеи за ветрогенератор.
Хладилник без ток
Вид: Do It Yourself
The Zeer pot is an African cooling gadget which, for less than $2US in local materials and without electricity, can extend the storage lifetime of fresh produce by as much as 18 days. It is of staggeringly simple design: Two clay pots are nested with a relatively thin layer of sand between them. The sand is watered twice daily, and the inner pot, which is lidded, is cooled by evaporation. It's interesting to note that, although the technology to manufacture the zeer pot has existed literally since the dawn of civilization, it is not known to have been produced until recently. Who would have thought there was a profound invention remaining to be discovered using only clay and sand?