English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Банско Филм Фест
Банско Филм Фест 2009

Не са един и два екологичните проблеми – в резултат на неразумната човешка намеса в крехките планински екосистеми чрез стопанска дейност, като последица от стълпотворенията на алпинисти и трекери в подножията и по склоновете на отделни върхове или като резултат от нарушаването на принципа за “нулево вмешателство” в чертозите на планината.

Защото планините заемат малка част от повърхността на планетата, но почти няма област от живота, върху която да не оказват влияние. И защото те са не само естествен декор за практикуването на многобройните планинарски спортове и източник на естетическа наслада и вдъхновение. Най-красивите и най-привлекателните от тях са разположени в едни от най-бедните страни. Понякога са арена на военни действия и кървави конфликти или пък терен за действия на метежнически и сепаратистки групировки.

Ние вие предлагаме едно дълго пътешествие – от Огнена Земя до Чукотка и от Тасмания до Аляска и Гренландия. Без нито за момент да забравяме, че най-близо до сърцето ни са планините на България и хората, които ги обитават, и тези, чийто контакт с върховете и планините осмисля битието им.

100% extreme, 100% adventure, 100% adrenaline

Добави нов коментар:
Вашето име: