Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Life + Information Meeting 2010
На 25 май 2010 год. в хотел Родина (София) се проведе информационна среща във връзка с Програмата ЛАЙФ+ в България.
Цел: да се информират потенциалните кандидати за Програмата ЛАЙФ+ 2010 и за изискванията за подаване на проекти.

You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: