Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
European Environment Festival "Green Wave"
Международният фестивал “Зелена вълна – 21 век” за филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда.

Фестивалът се провежда в Копривщица (България).

Фестивалът представя съвременни екологични филми и телевизионни програми и запознава широката общественост със съществуващите екологични проблеми и природозащитни дейности.

Международният конкурс създава конкурентна среда за създателите на филми и медиите, работещи в областта на екологията, както и поощрява филмовата и медийната общности за реализирането и разпространението на продукции, които повишават екологичната култура и информираност на обществото и допринасят за опазването на човешкия живот и околната среда.

Фестивалът е традиционна среща на професионалисти от различни сфери - режисьори, сценаристи, продуценти, журналисти от България и чужбина, експерти /еколози, лекари, юристи, социолози, психолози и педагози/ от различни държавни институции и международни организации, представители на бизнеса, които обединяват своите идеи и усилия за решаването на съществуващите екологични проблеми.

You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: