Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Eco-Villages National Meeting
Национална среща за екоселища и живот в единство и хармония с Природата!

Кога: 02 - 05 април 2010 г.
Масто: Пермашип Център, гр. Шипка, ул. Добри Карталов 15-22.
Пристигане: 1 април 2010 г. в 18:05.

Срещата е неофициална, без програма. Всеки, който иска да сподели опит или да покаже умения, свързани с природосъобразния начин на живот, е свободен да го направи.

Срещата съвпада по дата и място на провеждане с Водния пермаблиц "Вода. Дъждовна вода- Улавяне и използване", организиран от Пермашип, град Шипка

- участието в пермаблица е безплатно;

Семинарът обсъди:
- Развитие на мрежа от eко - центрове и демонстрационни обекти в България и популяризиране на алтернативни модели на устойчиво развитие като решение на екологичната, енергийната и финансова криза

- създаване на пространства и системи, устойчиви и разнообразни като естествените екосистеми и вдъхновени от основната пермакултурна етика за Грижа за Земята, грижа за хората и споделяне на излишъците.

Сивата вода - това е отпадната вода от банята, пералнята и кухнята. Огромна част от проблемите в света произтичат именно от липсата на дизайн, подходящ за специфичните местни условия. Заниманията през тези 4 дни целят обучение за проектиране на пространствата за максимална енергийна ефективност и принципите на пермакултурно проектиране. Това са принципи, които представляват отражение на моделите и формите в природата.

Семинарът представлява: теория, интерактивни упражнения за проектиране и дизайн и приложение на наученото. Практическите занятия ще включват моделиране на пространството в градината за повторно използване на сивата вода, поливане на растения от
водата, която се изтича от душа, отглеждане на растения във водна среда.

You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: