Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Environmental education in youth work - Finland
Study visit: Environmental education in youth work

Обучителна среща за младежки работници на тема:Опазването на околната среда и младежките работници
18-23.05.2010


НЦЕМПИ съвместно финландската Национална агенция за Програма "Младежта в действие" организират петдневна обучителна среща за младежки работници на тема: Опазването на околната среда и младежките работници, която ще се проведе във Финладния през месец май.

Срещата е част от Плана за обу чение и сътрудничество на НЦЕМПИ за 2009г. и цели запознаване на учасниците с принципите на работа по проекти и програми

в младежката сфера, насочени към природозащитата и опазване на околната среда.

Изискванията към учстниците са да работят или да са работили по проекти, свързани с темата на обучителната среща, да имат желание да се развиват в тази област и да са мотивирани да обменят опит в сферата.

За повече информация отнсно програмата на срешата вижте прикаченият файл.

За кандидатстване попълнете приложената заявката за участие.

Краен срок за приемане на кандидатури 3 май 2010г.

Обяваване на резултатите от селекцията след 10 май 2010г.

You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: