Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Youth Volunteering Conference
Международна конференция „Насърчаване на младежкото доброволчество"

От 1 до 3 декември 2010 в София се проведе "Международна конференция 'Насърчаване на младежкото доброволчество'", в който взе участие и нашият екип от Активни Идеи.

Целта на проекта беше:
- да помогне за изграждането на култура на младежко доброволчество.
- да насърчи организациите да работят повече с младежи доброволци.
- да представи добри практики за привличане и насърчаване на млади хора да стават доброволци.
- да се обмени опит с други младежки организации от България, Македония, Румъния и Великобритания.
- да се представят възможностите за доброволстване в България и Европа.

Като отправна точка за дискусиите беше проучването на доброволческите практики след младите хора в България и документалния филм „Доброволци на Балканите” с млади доброволци от участващите държави, разказващ техните истории, каузи, мотивация и постижения.

You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: