Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Други Филми

«По ръба»

Една продукция на Екологично сдружение „За Земята“, показваща екологичните проблеми в България. Представяйки личната позиция на членове от различни екологични организации, работещи по проблемите, филмът цели запознаването и ангажирането на обществеността с актуални въпроси, засягащи околната среда в България. Филмът начертава една картина на екодвижението в България от преди 7 години, поради това е и много любопитен за съпоставка със сегашната ситуация.
============================================================================
«Лица и гласове от българската активистка сцена»

Заглавието казва всичко. Документалният филм на Джоан Ричардсън, Галина Димитрова и Никола Замбели, описва българската активистка сцена, чрез гласовете и лицата на самите активисти.
(60 мин)
============================================================================
«Бла - бла - бла, действай сега!»

2009, 25 мин
============================================================================
«The Story of Cap and Trade»

20 мин
============================================================================
«Бригадирското движение 2009»

8 мин.
============================================================================
«Детски природни лагери и екоакадемии 2008/2009»

10 мин.
============================================================================
«Future friendly - трето поколение права на човека - ново поколение граждани»

- непрофесионален документален филм 2009 -
(25 мин)
============================================================================
«По следите на лешоядите»

Филм за разпространението и опазването на мършоядните птици в България
(35 мин)
============================================================================
«Българската гора - настояще, но дали с бъдеще»

Нарушения в горите, сигнали и разследвания от Зелени Балкани България
(55 мин)
============================================================================


You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: