Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
The Story of Stuff

Макар и съвременният свят да е изграден от стоки, рядко си задаваме въпроса за това как те достигат до нас. Това кратко, но задълбочено, филмче описва сложният път, който вещите изминават до нас, както и негативните социални и екологични ефекти от този процес.
(20 мин)


You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: