Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Екологично Образование

1. Еднодневен еко поход

 • Продължителност: Еднодневен
 • Обектът на въздействие са: детски градини, начални и средни училища.
 • Прилагането на неформалното образование е съчетано със забавления, изследователство и приключения.
 • Насочено към деца, живеещи в градска среда, откъснати от прекия контакт с природата.
 • Целите са децата да станат съпричастни към проблемите на околната среда и да разберат защо е необходимо да се опазва природното богатство; да осъзнаят значението на гората като елемент на живата природа – чист въздух, тишина, цветна хармония, разнообразен растителен и животински свят и да обогатят знанията си по екология, формирайки у себе си екологично самосъзнание и култура.
 • Възпитателните прояви се провеждат на открито сред природата.
 • Обучението е съпроводено с посещение на паркове, резервати, защитени местности.

Осигурени са:

 • планински водачи
 • компас и карти, необходими за обучението.
 • транспорт
 • обучители
 • мед. застраховка
 • материали и консумативи за обучението и приложните занимания
 • здравословна храна
За записване моля свържете се с нас : "Contacts"

2. Екологично обучение: „Двудневен лагер”

 • Продължителност: два дни с една нощувка (обикновено: събота и неделя).
 • Обектът на въздействие са: детски градини, начални и средни училища.
 • Възпитателните прояви се провеждат на открито сред природата.
 • Целите са децата да станат съпричастни към проблемите на околната среда и да разберат защо е необходимо да се опазва природното богатство; да осъзнаят значението на гората като елемент на живата природа – чист въздух, тишина, цветна хармония, разнообразен растителен и животински свят и да обогатят знанията си по екология, формирайки у себе си екологично самосъзнание и култура.
 • Прилагат се нови образователни технологии: за разделно събиране на отпадъците, изработка на произведения на изкуството от рециклирани материали, екологично и енергийно ефективно потребление на ресурсите.
 • Прилагането на неформалното образование е съчетано със забавления, изследователство и приключения.
 • Разнообразни приключения включват: разходки в пещери, нощни походи, изкачване на върхове, наблюдение на застрашени птици и други.

Осигурени са:

 • планински водачи
 • компас и карти, необходими за обучението.
 • транспорт
 • обучители
 • мед. застраховка
 • материали и консумативи за обучението и приложните занимания
 • нощувка и здравословна храна
За записване моля свържете се с нас : "Contacts"

3. Екологично обучение: „Зелено училище”

 • Продължителност: От 4 до 6 дни за група.
 • Обектът на въздействие са: детски градини, начални и средни училища.
 • Насочено към деца, живеещи в градска среда, откъснати от прекия контакт с природата.
 • Целите са децата да станат съпричастни към проблемите на околната среда и да разберат защо е необходимо да се опазва природното богатство; да осъзнаят значението на гората като елемент на живата природа – чист въздух, тишина, цветна хармония, разнообразен растителен и животински свят и да обогатят знанията си по екология, формирайки у себе си екологично самосъзнание и култура.
 • Нови образователни технологии: за разделно събиране на отпадъците, изработка на произведения на изкуството от рециклирани материали, екологично и енергийно ефективно потребление на ресурсите.
 • Извънкласно обучение по следните теми: рециклиране, алтернативна енергия, замърсяване на околната среда.
 • Възпитателните прояви се провеждат на открито сред природата.
 • Прилагането на неформалното образование е съчетано със забавления, изследователство и приключения.
 • Разнообразни приключения включват: разходки в пещери, нощни походи, изкачване на върхове, наблюдение на застрашени птици и други.

Осигурени са:

 • планински водачи
 • компас и карти, необходими за обучението.
 • транспорт
 • обучители
 • мед. застраховка
 • материали и консумативи за обучението и приложните занимания
 • нощувки и здравословна храна
За записване моля свържете се с нас : "Contacts"

4. Екологично обучение за учители

 • Обектът на въздействие са: учители от детски градини, начални и средни училища.
 • Възпитателните прояви се провеждат на открито сред природата.
 • Цели: повишаване информираността на учители по темите: “Опазване на околната среда” и “Устойчиво развитие”, „Рециклиране”, „Алтернативна енергия”.
 • Нови образователни технологии за прилагане на научените знания при работа с ученици в класно и извънкласно обучение.
 • Процесът спомага за изграждане на отговорно отношение на учители и техните учениците както в училище, така и вкъщи.

Осигурени са:

 • транспорт
 • обучители
 • мед. застраховка
 • материали и консумативи за обучението и приложните занимания
 • нощувки и здравословна храна
За записване моля свържете се с нас : "Contacts"

5. Консултации за училища за придобиване на международен сертификат Зелен Флаг

 • Обектът на въздействие са: детски градини, начални и средни училища.
 • Възпитателните прояви се провеждат на открито сред природата.
 • Цели: повишаване информираността на учители и училищното настоятелство по темите: “Опазване на околната среда” и “Устойчиво развитие”, „Рециклиране”, „Алтернативна енергия”.
 • Консултации за реорганизиране на работния процес в училище съгласно международните стандарти за устойчиво развитие.
 • Нови образователни технологии за прилагане на научените знания при работа с ученици в класно и извънкласно обучение.
 • Процесът спомага за изграждане на отговорно отношение на учители и техните учениците както в училище, така и вкъщи.

Осигурени са:

 • планински водачи
 • компас и карти, необходими за обучението.
 • транспорт
 • обучители
 • мед. застраховка
 • материали и консумативи за обучението и приложните занимания
 • нощувки (ако е необходимо)
 • здравословна храна
За записване моля свържете се с нас : "Contacts"

6. Активни екологични дейности

 • Обектът на въздействие са: детски градини, начални и средни училища.
 • Формиране на умения и екологична култура в учениците посредством прякото им включване и активно участие в:
  • Почистване на: училищни дворове, паркове, резервати, защитени местности, реки, езера.
  • Засаждане на дръвчета и други растения в местни паркове и квартали. Изготвяне на програма за наблюдение и полагане на грижи за засадените дръвчета.
 • Прилагането на неформалното образование е съчетано със забавления.
 • Възпитателните прояви се провеждат на открито сред природата.
 • Изграждане на екологично самосъзнание и екологична култура.
 • Нови образователни технологии: за разделно събиране на отпадъците, изработка на произведения на изкуството от рециклирани материали, екологично и енергийно ефективно потребление на ресурсите.
 • Целият процес е извънкласно обучение по следните теми: рециклиране, алтернативна енергия, замърсяване на околната среда.

Осигурени са:

 • транспорт
 • обучители
 • мед. застраховка
 • материали и консумативи за обучението и приложните занимания
 • нощувка и здравословна храна
За записване моля свържете се с нас : "Contacts"

7. Младежко Екологично кино

 • Продължителност: 30-120 минути - ежеседмично
 • Провежда се всяка седмица в офиса на младежка група "АКТИВНИ ИДЕИ" - бул. България 45 - в задния двор
 • Насочено е към: деца, ученици, студенти, учители, директори, родители или просто граждани, които проявяват интерес.
 • Целите са децата да станат съпричастни към проблемите на околната среда и да разберат защо е необходимо да се опазва природното богатство; да осъзнаят значението на гората като елемент на живата природа – чист въздух, тишина, цветна хармония, разнообразен растителен и животински свят и да обогатят знанията си по екология, формирайки у себе си екологично самосъзнание и култура.
 • Всеки, който желае, може да предложи/представи видео материал пред аудиторията по въпроси, които вълнуват младите хора и след това да последва дискусия.
 • Така да се стимулира младежката активност и инициативността.
 • Вход свободен.
За записване моля свържете се с нас : "Contacts"