English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Финландия
Проект номер: 5477
Асоциацията домакин цели да насърчава развитието на хората с увреждания, техните семейства и цялото общество. Работилница на открито - предоставя на възрастни с интелектуални затруднения среда, която създава плодородна почва за учене чрез конкретна работа. Седем малки групи работят по много различни начини. В градини и гори при сезонни задачи. Работата включва информационно обучение, курсове и посещения на компании и организации в индустрията.
Начало на проекта: декември 2023. Продължителност на проекта: 12 месеца

Коментари:
Асоциацията домакин цели участва в организирането на събития, а също така предоставя възможности за екологични навици.
Работата е целенасочена и всеки служител намира своите силни страни. Ролята на доброволеца е да действа като ментор за хората с интелектуални увреждания с помощта, подкрепата и с други работници.
Posted by: Ivan
01.11.2023, 14:10
Добави нов коментар:
Вашето име: