English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Белгия
Проект номер: 5458
Повечето от задачите на доброволеца ще се изпълняват в младежкия център, който насърчава отговорното, активно, критично и солидарно гражданство сред децата и младежите, като им предлага възможности да научат за социални проблеми чрез наставничество и дейности: 1. дейности за малки деца (малки деца (0 до 3 г.) и родители) ; 2. Училищни и следучилищни дейности (следучилищни грижи за деца от 6 до 14 години) ; 3. дейности по ваканционни и младежки проекти ;
дейностите след училище (помогнете при подготовката на материала, измисляне на възможни дейности, помощ на децата с домашните, подреждане след заниманията…) Помощ преди, по време и след летните лагери и проектите
Начало на проекта: февруари / март 2023; Продължителност: 12 месеца в голям град

Добави нов коментар:
Вашето име: