English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Белгия
Проект номер: 319
Доброволецът ще помага в сдружение, което разработва различни проекти, които се фокусират главно върху груповата динамика. Чрез тези проекти сдружението насърчава приобщаването на хора с по-малко възможности и хора с обучителни затруднения или увреждания. Освен това доброволецът ще помага в организирането и провеждането на международни проекти: като работни лагери, младежки обмени или тематични семинари, включващи младежи с по-малко възможности
обучението за млад. ръководител на летни лагери.
Начало на проекта: февруари / март 2023; Продължителност на проекта: 10 месеца

Коментари:
Настаняване: доброволецът ще живее в удобна къща(Volunteers’ house) близо до центъра на града. Той/тя ще имат собствена стая и ще споделят общите пространства с други 7 ESC доброволци, участващи в други ESC проекти в сдружението домакин. Всеки доброволец ще разполага със собствена спалня.

Добре е доброволецът да говори поне малко френски език или да има желание да го науци, тъй като те ще споделят много време с хора с умствени увреждания, които не знаят други езикци.
Posted by: Ivan
20.09.2022, 15:27
Добави нов коментар:
Вашето име: