English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Свободни места за доброволци в момента:


Какво е ЕДС ?
Не се притеснявай, че не знаеш местния език. Обикновено в първите месеци, когато отидеш в държавата, Европейския съюз ти покрива безплатно езиково обучение за местния език. Това е хубава възможност да научиш още един език.
Държава: Испания
Проект номер: 5392
Доброволеца ще помага в екологична организация, базирана на 1 час от Барселона. Мисията й е да експериментира и да прави изследвания чрез концепциите за израстване и устойчивост, като същевременно работим за защита и подобряване на заобикалящата ни среда (гори, полета, стар камък, къщи ...) с помощта на EVS доброволци, кварталната мрежа и участието на колективи с рискове за изключване.
теми на проекта: устойчиво развитие
Начало на проекта: 01 февруари 2021; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Испания
Проект номер: 3826
Място: Каталония (проекта не е в голям град)
Заминаване за Испания: края на 2020 или началото на 2021-та година
Продължителност на проекта: 7 месеца
Целта на проекта: За да се насърчи социалната интеграция, равенство и солидарност между младите хора чрез социални дейности,
артистични дейности, дейности свързани с опазването на околната среда, организиране на културни и спортни събитие. Като цели интеграция в общността на местно, национално или международно ниво.
• За да се насърчи участието на младите хора, насърчаване на толерантността, междукултурното и социална отговорност
• За да обучава гражданите да бъдат социално активени и наясно социални нужди на другите
• да динамизира селските райони (тест да бъдет по динамини)
Държава: Испания
Проект номер: 5393
Оргаизация в Барселона търси доброволци с основни познания по испански език. По време на проекта ще се запознаете с ромската култура и история, ще участвате в процеса на организиране на семинари, работа с деца и организиране на културни дейности за насърчаване на сътрудничеството и взаимното разбирателство между ромската и неромската младеж в Барселона.
Продължителност на проекта: Януари - юли 2021 г. - 6 месецаона.
Държава: Португалия
Проект номер: 5327
Доброволеца ще помага в младежка организация в южна Португалия. Целите:
- Насърчаване на активното младежко участие в обществото
- Разработване на дейности (между) културни, образователни, социални, спортни, развлекателни и екологични, насочени към цялостно развитие на младите хора;
- Насърчаване на дебатите и разпространение на информация за нуждите и стремежите на младежта по отношение на приноса към разработването и прилагането на местните политики
- Насърчаване на равенството между половете, гражданството, социалното включване и недискриминацията
Начало на проекта: 2020 ; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Белгия
Проект номер: 5093
Доброволец за младежка организация във френско говорящата част на Белгия. Доброволецът ще се занимава главно с промотиране, подготовка, изпълнение и следпроектна дейност на доброволческите проекти на организацията (младежки обмен, международни летни лагери, културни събития, доброволчество в чужбина и други..)
Организацията насърчава социалното приобщаване и отвореността към всякакви различия. Когато човек със специален профил или изправен пред някакви затруднения (социални, културни, образователни ...) участва в проект, доброволецът ще бъде особено отговорен да им помогне да се интегрират в групата.
Начало на проекта: 01 февруари 2021; Продължителност на проекта: 12 месеца
Държава: Германия
Проект номер: 5394
Доброволците ще включват своите социални, комуникативни компетенции. Дейности в YMCA - след училищни грижи, което означава да помогнем на децата (6-10), да си направят домашните, + да направят следобедите си специални с творчески игри. Даваме пространство на доброволците да внесат свои собствени идеи.
Спешен проект. Заминаване веднага.
Начало на проекта: декември 2020
Държава: Испания
Проект номер: 5234
Проект за 4 доброволци, които да помагат в младежка организация в селски раьон.
- Седмични срещи на младежки групи (на 13 - 19 години)
- Ежеседмични срещи с групата на младежките лидери (14 - 19 години)
- Седмични срещи на младши групи (8-12 години)
- Уроци по английски с деца в предучилищна възраст (веднъж седмично)
- Младежки фестивал на солидарността (юни 2021 г.)
- Реализиране на вашата собствена (доброволческа) инициатива
- Подготовка на европейски проекти
- младежки инициативи (дебати, лагери, флашмоб, семинари и др.)
Начало на проекта: септември 2021 ; Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Франция
Проект номер: 1253
Доброволецът ще действа като посланик за колоезденето и ще образова деца, младежи и възрастни за опазването на околната среда и устойчивото развитие. Няма нужда да бъдете експерт ... просто пълни с мотивация по този въпрос и да сте готови да го споделите с местните жители. Целта ще бъде да насърчава екологично чисти пътувания чрез водене на различни семинари и акценти.
Доброволецът ще участва в повишаването на обществената осведоменост относно използването на Еко видове транспорт (педибус, велосипед или автобус, за да се ходи на училище ...) и на различните потребители на обществения път.
Начало на проекта: 04ти януари 2021; Продължителност: 12 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 4955
Доброволецът ще помага във фондацията в областта на образованието, рехабилитацията, социалните грижи и терапията. Също така се опитваме да разширим познанията на обществото за аутистичния спектър и други нарушения в развитието. Фондацията е основа за семинари по трудова терапия (OTW), които са предназначени за обучение
Теми на проекта: works with adults with Autism and other developmental disorders
Начало на проекта: 7ми януари 2021; Продължителност: 12 месеца
Държава: Великобритания
Проект номер: 5229
Проекта ще събере 18 млади хора от шест държави-членки на ЕС в значими дългосрочни доброволчески дейности. Доброволците ще живеят, учат и работят заедно с хора със специални нужди. Цели: - Засилване на социалното включване на хората с увреждания; - насърчаване на принципите за равно третиране, равни възможности и недискриминация; - да даде възможност на доброволците да развият умения и компетентност, която ще улесни тяхното активно гражданство, работоспособност и преход към пазара на труда; - да повиши осведомеността по въпросите на околната среда и значението на биологичното разнообразие.
Начало на проекта: 2021та година ; Местоположение: Северна Ирландия
Продължителност на проекта: между 6 и 12 месеца (по избор на доброволеца)
  Страница: 1 от 78  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78