Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Помириши природата

В момент на почивка на всички участници им се раздава по едно листо. Те могат да го стрият в дланите си и да усетят дори по-добре миризмата.

В някой момент, когато децата губят интерес може да им се покаже някое растение, което мирише много гадно и всички супер се ентусиазират и започват да миришат гадно мирищещото растение.


You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: