English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Франция
Проект номер: 918
Доброволецът ще организира кръжоци за опазване на природата в Париж - градинарството и биоразнообразието за деца на възраст 4-8 години • повишаване на информираността на младите и възрастните относно рециклиране • организиране на дейности за деца по време на училищните ваканции
Продължителност на проекта: 11 месеца
Начало на проекта: септември 2019
Проекта се нарича: Култура на нулевите отпадъци

Добави нов коментар:
Вашето име: