English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Държава: Италия
Проект номер: 5259
Свободни места: Запълнени !
Спешен проект в Милано, Италия за един или двама доброволци. Дейности:
- следучилищни дейности за деца (6 - 11 години) и младежи;
- творчески, художествено, арт и междукултурни работилници;
- подкрепа в спортни дейности, като турнири и други обучения в двете части: логистика и практика;
- други развлекателни дейности за деца (6 - 11 години);
Продължителност на проекта: ноември 2018 - ноември 2019
Проекта е вече одобрен - заминаването е 100% сигурно.

Коментари:
Посрещащата организация търси спешно доброволци. Доброволеца е трябва да започне своя проект септември 2018, но ако не се намери доброволец който/която да замине сега октомври - заминаването може да бъде и ноември или декември, по избор на доброволеца.
Posted by: Ivan
07.10.2018, 18:06
Добави нов коментар:
Вашето име: