English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Великобритания :
Държава: Великобритания
Проект номер: 5229
Свободни места: Запълнени !
Проектът ще събере 18 млади хора от шест държави-членки на ЕС в значими дългосрочни доброволчески дейности. Доброволците ще живеят, учат и работят заедно с хора със специални нужди. Цели: - Засилване на социалното включване на хората с увреждания; - насърчаване на принципите за равно третиране, равни възможности и недискриминация; - да даде възможност на доброволците да развият умения и компетентност, която ще улесни тяхното активно гражданство, работоспособност и преход към пазара на труда; - да повиши осведомеността по въпросите за околната среда и значението на биологичното разнообразие.
Начало на проекта: 2022 ; Местоположение: Северна Ирландия
Държава: Великобритания
Проект номер: 5403
Свободни места: Запълнени !
Доброволците (в посетителски център на природен парк) трябва да проявяват интерес към културното и природно наследство и околната среда, но не е необходимо да притежават специализирани знания или умения. Ентусиазмът и ангажираността да научат повече са най-важни ! Интересът да спомогнем за споделянето на нашите природни места и истории с другите е важен и известен опит в предоставянето на страхотни преживявания на клиенти и посетителите на парка. Доброто познаване на английски би било от полза.

Продължителност на проекта: 9 месеца; Начало: 15ти март 2021-та година
Държава: Великобритания
Проект номер: 5131
Свободни места: Запълнени !
Посрещащата организация търси 15 доброволеца, които да помагат в природозащитен център за маймуни в Англия.
- 10 за краткосрочен проект от 2-3 месеца
- 5 за дългосрочен проект с продължителност 12 месеца

Начало на проекта: октомври 2017 и януари 2018
Изисква се доброволеца да владее английски на добро ниво .
Държава: Великобритания
Проект номер: 4829
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в хостел за временно настаняване на бездомни семейства - майки с деца.

Начало на проекта: 01.07.2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 02.02.2017 г.
Държава: Великобритания
Проект номер: 4830
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в хостел за бездомни хора, които имат проблеми с алкохола. Ще взема участие в дейности за тяхното интегриране в обществото

Начало на проекта: 01.07.2017
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 2-ри февруару 2017 г.
Държава: Великобритания
Проект номер: 4572
- 1 вакантно място (Начало на проекта: март 2013 г)
Продължителност на проекта: 12 месеца
Дейности за доброволеца:
- да предоставя разнообразна и интересна програма
- дейности за свободното време
- придружаване на хора на микробус
- административни задачи
- развлекателни дейности за почивните дни
Държава: Великобритания
Проект номер: 4971
Доброволецът ще работи с деца и младежи, ще участва в много и различни дейности, организирани за тях, ще им разяснява значението на европейското гражданско общество...

Начало на проекта: 01.12.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 11-ти април 2013
Други проекти:
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Африка ; Armenia ; Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Гренландия ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Черна гора ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ;