English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Полша :
Държава: Полша
Проект номер: 5003
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът трябва да говори немски език. Ще помага във фондация, занимваща се със съхраняване на културното наследство, запазване на местни обичаи, промотиране на културния туризъм... Доброволецът ще помага в поддържане на уебсайт, кандидатстване за финансиране на проекти, организиране на срещи и събития...

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4944
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца и възрасти инвалиди и хора в неравностойно положение.

Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4945
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в работата с деца и възрастни инвалиди или хора в неравностойно положение

Продължителност на проекта: 10 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 5009
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в детска градина, ще участва в дейности, организирани за децата.

Kраен срок за кандидатстване: 10-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4970
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца в детска градина, ще организира всякакви образователни и занимателни дейности за тях.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 7-ми април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4975
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи с деца в детска градина, ще организира игри и всякакви занимателни дейности за тях

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 7-ми април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4980
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще работи в дневен детски център, ще организира забавни и образователни дейности за децата.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 5-ти април 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4997
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в детска градина, ще организира занимателни дейности за децата.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 7-ми април 2013

Държава: Полша
Проект номер: 4958
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в библиотека и ще участва в образователни и занимателни дейности, които се организират.

Начало на проекта: 01.10.2013
Продължителност на проекта: 9 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 30-ти март 2013
Държава: Полша
Проект номер: 4955
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в библиотека, също така ще организира занимателни и образователни дейности за децата, които ходят там.

Начало на проекта: 01.09.2013
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви март 2013
  Страница: 4 от 7  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Greenland ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ; Африка ; Черна гора ;