English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Проекти за доброволци в Полша :
Държава: Полша
Проект номер: 3043
Организацията търси някой, който обича да работи с деца и младежи, е активен и независим, обича да реализира собствени проекти и работилници.
Начало на проекта: между август 2018 и юли 2019(по избор на доброволеца)
Продължителност на проекта: 4-5 месеца

- assisting in coordination of youth exchange projects and international workcamps
- assisting in organization, preparation and creating of different kinds of seminars, workshops
and trainings on regional, and international level
- assisting in office work (especial correspondence, public relations, updating of our homepage
and local web-forum, edition of newsletter, creation of posters and information sheets etc.
- organization of outdoor activities for children (in summer camps, forrest activities or on
playground)
- Assisting and conducting environmental activities for children in nature and forest
- Conducting "European workshop" in school, kindergarten and therapie center for disabled people
Държава: Полша
Проект номер: 148
Свободни места: Запълнени !
Доброволецът ще помага в младежки център за организиране на семинари, международни обмени, ежедневни дейности и т.н

Начало на проекта: 01.01.2014
Продължителност на проекта: 12 месеца
Kраен срок за кандидатстване: 31-ви март 2013
Държава: Полша
Проект номер: 3185
Свободни места: Запълнени !
Доброволец за Експериментален научен център.
Начало на проекта: февруари 2019 ; Продължителност на проекта: 12 месеца
Центърът представлява интерактивна изложба, която предлага образователни и творчески развлечения. Това е модерна, научна и образователна детска площадка за любители изследователи от всички възрасти, които се занимават с "учене чрез забавление". Всяка изложба представлява уникална възможност за изживяване и разбиране на обикновени феномени чрез прости, безопасни и забавни експерименти.
Държава: Полша
Проект номер: 3205
Проект за доброволци в град в Южна Полша, които да помагат в регионален център за доброволци.
За повече информация питайте на емайл !
Държава: Полша
Проект номер: 5208
Свободни места: Запълнени !
Начало на проекта: 1ви октомври 2018.
Продължителност на проекта: 11 месеца
Теми на проекта: art, music and theatre classes and events for inhabitants
Държава: Полша
Проект номер: 5203
Свободни места: Запълнени !
Проект за EVS доброволец. Той/тя ще да помага в младежки център, който организира дейности за свободно време за деца и младежи.
Начало на проекта: Юли 2018.
Държава: Полша
Проект номер: 139
Европейски младежки информационен център търси EVS доброволец.
Дейности на доброволеца:
- организиране на международни събития - обмени семинари
- помагане в издаването на училищни вестници
- организиране на свободното време на децата и младежта като концерти и - други...
- организиране на мероприятия в училище

Начало на проекта: октомври 2017
Продължителност на проекта: 10 месеца
Държава: Полша
Проект номер: 5161
Свободни места: Запълнени !
Доброволеца ще помага в организирането на летни работилници(workshops) за деца и младеж в неравностойно положение.
Начало на проекта: юли 2017
Продължителност на проекта: 2 месеца
Търсят се 10 доброволеца от различни държави.
Държава: Полша
Проект номер: 5129
Проектът е одобрен, така че веднага ще разберете дали сте одобрени или не.
Име на проекта: Творчеството и уменията на всеки индивид са ключов фактор за успеха му, не само в живота му, но и на пазара на труда.
Продължителност на проекта: 6 месеца
Цели:
- подобряване и развитие на нови методи на работа на ЕДС доброволци (езиковата бариера) с хора с увреждания и деца
- показване, че бариери между доброволци, хора с увреждания, студенти в клуба - могат да бъдат преодолени.
- предразполагане на доброволеца в посока на развитие
- подобряване на знанията, професионален, културен, социален и езиков опит на всички партньори по проекта (организации и доброволци)
- разширяване на възможностите на доброволците, младежите и хората с увреждания на пазара на труда, за да си намерят по-лесно работа поради уникалните си умения, опитът и знанията, придобити по време на проекта и тяхното участие
- създаване на приятелски отношения, основани на уважение и доверие сред гражданите и хората от чуждите държави
- подобряване на международния потенциал на организации
Държава: Полша
Проект номер: 5133
Полска организация търси доброволец за ЕДС проект с продължителност 12 месеца.
Проектът е одобрен, така че веднага ще разберете дали сте одобрени или не.
Име на проекта: "ЕДС доброволците като пример за добър принос на културните различния на хората"
Целта на проекта е:
- промяна на начина на мислене на жителите на нашата общност към чужденци от "чужденец, подозрителен, заплашва" да "добре познат, харесван, полезен" чрез ежедневната работа на доброволци с хора с увреждания и младежи.
- промяна към положително мислене на възгледите към живота на а-социалните хора, които не разполагат с надежда за по-добро бъдеще. Както за полските младежи, така и за доброволците.
- осведоменост за проблемите на хора от проблемни семейства, бедни, деморализирани. Показване на възможностите за промени.
- насърчаване за активно участие в живота на общността на местно ниво
  Страница: 2 от 7  
Други проекти: 1 2 3 4 5 6 7
Други държави, в който има позиции за доброволци:
Австрия ; Белгия ; Хърватска ; Кипър ; Чехия ; Дания ; Англия ; Естония ; Финландия ; Франция ; Грузия ; Германия ; Гърция ; Greenland ; Унгария ; Исландия ; Ирландия ; Италия ; Латвия ; Лихтенщайн ; Литва ; Люксембург ; Македония ; Малта ; Мексико ; Холандия ; Норвегия ; Полша ; Португалия ; Румъния ; Сърбия ; Словакия ; Словения ; Испания ; Швеция ; Турция ; Украйна ; Великобритания ; Африка ; Черна гора ;