Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
Spring Scout Camp 2011
От 6 до 10 април 2011 в покрайнините на Варна се проведе "Национален Пролетен Скаутски Лагер 'Морски бриз 2011'", в който взе участие и нашият екип от Активни Идеи.

Участниците в лагера имаха възможност да:
- се научат да плетат рибарски мрежи и многобройни траперски техники, които ще им помогнат да оцелеят в критични ситуации.
- предаване на съобщения чрез дим и светлина
- посетят световно признати музеи
- разглеждат археологически находки от преди стотици години
- се запознаят от близо с кораби, участвали в много морски битки и спечелили славни победи
- подобрят колективните си умения за работа в екип

You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: