Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts
TC: Work It Out! : Non- Formal Education and Employability
TC: Work It Out! : Non- Formal Education and Employability

Тренингът ще се проведе от 26 април до 2 май 2010 г. в гр. София, парк хотел Витоша.
Тренинг курсът е насочен към развитие на уменията на младежките работници и консултанти по заетостта да се възползват от програма „Младежта в действие" като инструмент за по-лесен достъп до пазара на труда, в тяхната работа в сферата на безработицата.

Изисквания към кандидатите: млади хора, младежки работници и консултанти по заетостта, работещи с безработни младежи.

Участници: 20 човека от 4 държави - по 5 участника от България, Франция, Италия и Испания.

Основни цели на курса:

- да се споделят добри практики между младежките работници и консултантите за преодоляване на младежката безработица чрез неформално образование в рамките на програма „Младежта в действие"
- да се съберат на едно място хора, работещи в сферата на младежката безработица
- да се предоставят възможности за споделяне и обмен на мерки, насочени срещу безработицата в различните европейски страни
- да се проучат възможностите на програма „Младежта в действие" за подпомагане на работата с младежката безработица
- да се предоставят време и място за развитие на нови идеи за бъдещи проекти като резултат от проведения курс
- да се създаде практически интернет блог, достъпен за всеки, интересуващ се от подобна сфера на дейност
- признаване на неформалното образование и придобития опит по Програмата в професионалния живот (чрез Youthpass)

You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: