Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Цялата група се разделя на двойки.Участниците в двойката застават с гръб един към друг и се допират.Един от скаутите дава команди:
- Клекнете!,Изправете се, без да си отлепяте гърбовете!,Отстъпете с една крачка назад /или напред/,облягайки се на гърба на партньора си!,Приклекнете леко!,Приклекнете още!,Станете! ..........

След това играта може да се играе по тройки, четворки, петорки – трудността зависи от броя на участниците в групата.


You can add comment hire:
What is the capital of Bulgaria ?:
Your Name: